Bokbyen lite råka av Dagmar

Bokbyen lite råka av Dagmar

Eit fyrste overblikk etter uvêret Dagmar viser at bokbyen kom nokså heldig frå det. Fleire bygningar i Fjærland er skada, og det er til dels store materielle skader. Me i bokbyen har vore heldige, og sender tankar til dei som har fått skade på bygningar og eigedom.

Som alle andre i Fjærland har me vore utan straum. Difor har eit par tingingar måtta venta litt, men me skal få bøkene avgarde i dag. Me surra fast søpelspanna våre før dei verste vindkasta kom, så me slapp å ha lause gjenstandar på drift i bygdi. Bygningane og utsala våre ser òg ut til å ha greidd seg bra, så me held fram det me gjer best: Ordna, sortera og selja bøker, og laga gode boktilstellingar.

Framleis god jul til alle bokbyvener! Høgtida tek som kjent ikkje slutt før tjuande-Knut jagar jula ut.

Send oss ei melding

Har du spørsmål om bøker, Bokbyen eller Fjærland?