Boknatt laurdag 5.juni- 25 årsjubileum

P

Boknatt laurdag 5.juni- 25 årsjubileum

Meld deg på dei ulike arrangementa her: https://forms.gle/S313fTSKeTKePymd7 Merk at viss det er fullt og påmeldinga er stengt, er det mogleg å møte opp i døra og sjå om det er ledige plassar. Avhengig av tal kohortar som kjem, kan ein truleg få plass til fleire på ein del av arrangementa enn det tal plassar ein har lagt ut til førehandstinging.

Bokbyen feirar 25 år i 2021 og vil markere dette på boknatta med ulike innslag på programmet. Vi håper å gjennomføre arrangementet som planlagt. Vi tek atterhald om at det kan bli avlyst eller endra på kort tid, grunna covid 19. Alle programinnslaga har krav om registrering og vi oppfordrar publikum til førehandstinging av plassbillett. Alle arrangementa er gratis og har begrensa med plass, så det er fint om ein berre meldar seg på det ein veit ein skal gå på.

Bokbyen lanserar jubileumsboka si og ein kan kjøpe ho i bokbyen denne helga. Hovudforfattar, Terje Eggum kjem til boklanseringa fredag, 4.juni kl. 20 i kyrkja. Det vert óg samtale med eit lite utval bokbyfolk og ei opplesing frå jubileumsboka ved Ragnar Hovland.

Program for Boknatta litteraturfestival laurdag 5.juni 2021

  • Kl.12: Opning ved varafylkesordførar, Natalia Golis. Helsingstalar frå Fritt Ord, varaordførar Vibeke Johnsen, Bygdautvalet og Fjærland skule. Vi får óg ein smakebit med ei opplesing frå jubileumsboka. Vi fortset med paneldebatt på scena på ferjekaien. Tema for debatten er «Kvifor treng vi ein bokby?» Debatten tek føre seg spennet mellom næring- og bygdeutvikling, og kultur for kulturens eigen del. I panelet sit varaordføraren Vibeke Johnsen, forlagssjefen på SKALD Simone Stibbe, direktøren i Fritt Ord Knut Olav Åmås, leiaren av Tekstallianse Inga Moen Danielsen og varaordførar i Luster, politisk rådgjevar i Noregs mållag og styreleiar i Stiftinga Den nroske bokbyen, Marit Aakre Tennø. Debattleiaren er journalist, Lars Kvamme frå Bergens Tidende.
  • Kl. 14:00 Jens Kihl les «Brev til Bibbi» på Damskipskaien ved Gamle Posten og Fjærland guiding sin butikk. Fortellinga er skriven til Bokbyen si jubileumsbok og er inspirert av Jostein Gaarder si kjende bok Bibbi Bokkens magiske bibliotek, der handlinga er lagt til Fjærland.
  • Kl.14:30 Bokbåten Epos kjem til Fjærland om morgonen og Good Time Charlie held familiekonserten, Jubelblues, på ferjekaien. Konserten skulle starte kl.14, men må av tekniske årsaker flyttast fram og startar så snart ein er klar, omlag kl.14.30/ 14.45 og varar omlag ein time.
  • Kl.16:00 Arnfinn Kolerud i samtale med Vibeke Johnsen på Fjordstova.
  • Kl.17: Biografimøte mellom Bjørn Ivar Fyksen om Alf Prøysen og Sigmund Løvåsen om Kjell Aukrust. Forfattarane vil vere i samtale med Ove Eide frå Jakob Sandesenteret. Fjærland kyrkje.
  • Kl. 20: Konsert med Olaug Mundal og Hanne Vasshus: Prøysens kvinner, der denne duoen har sett tonar til mykje av Prøysens si dikting. Det vert óg opplesing av nokre dikt. Fjærland kyrkje.
  • Bokbåten er open og vil utgjere eit bokutsal der ein kan treffe forfattarar som deltek på programmet, for signering og kjøp av bøker. Litteraturorganisasjonen Tekstallianse vil rigge eit lite filmstudio på båten, der dei vil intervjue publikum og deltakarar om bokby og boknatt.
  • Alle utsala er opne til langt utover kvelden. Mat og drikke kan ein få kjøpt på Kaffistova og Fjordstova.

Velkomen til 25 årsjubileum i Den norske bokbyen!

Send oss ei melding

Har du spørsmål om bøker, Bokbyen eller Fjærland?