Sjørettsfondet

OBS: Bøker utanom utgjevingane frå Sjørettsfondet finn du framleis på den vanlege nettbutikken vår.

English-only publications from the Norwegian Maritime Law Foundation are available here.

Sjørettsfondet fremjar forsking innan sjørett, transportrett, petroleumsrett, energirett og nærskylde juridiske emne. Fondet gjev ut tidsskriftet MarIus og årboka Scandinavian Institute Maritime and Petroleum Law Yearbook (SIMPLY), som inneheld artiklar frå studentar og forskarar. Fondet gjev òg ut pensumlitteratur for studentar.

Her kan du kjøpa utgjevingane frå Sjørettsfondet, eller du kan ta kontakt for å abonnera på MarIus og SIMPLY. Prisen vil variera med sidetal tal utgjevingar i året. Me sender faktura i etterkant eit par gonger i året.

Kategoriar

Send oss ei melding

Har du spørsmål om bøker, Bokbyen eller Fjærland?