Fyrste tjuveri i bokbyen

Fyrste tjuveri i bokbyen

Sjølvplukkassa etter småtjuveri

Sjølvplukkassa etter småtjuveri

Då me kom på jobb i dag, såg me at eit par av sjølvplukkassene våre var brotne opp. Det er fyrste gong bokbyen har vore ute for slikt. Det er sjølvsagt dumt for bokbyen, men me står det nok over: Tjuven fekk ikkje med seg så mange kronene – bøkene kostar trass alt 10 kroner stykkjet, og det rekk ikkje å samle seg opp store summar mellom kvar gong me tømer kassa.

Sjølvplukkassene er eit ynda fotoobjekt i bokbyen, og me kjem ikkje til å ta dei vekk. No i helga vil det nok mangle ei, for me må få tak i ei ny postkasse eller liknande, med ein liten, mest symbolsk hengelås. Me endrar òg litt på tømmerutinane, så freistinga blir litt mindre.

Desse kassene oppmodar til ærlegdom, og dei kjem snart oppatt. Det er fordi dei aller, aller fleste er ærlege menneske, og ein stakkarsleg småtjuv er ikkje noko stort problem. Og det at folk er ærlege, ser me tydeleg på statistikken: Kassene har fått stå i fred i snart 16 år. Me har tru på at dei kjem til å gjera det frametter òg.

Send oss ei melding

Har du spørsmål om bøker, Bokbyen eller Fjærland?