Haustferie 2009

Haustferie 2009

Den norske bokbyen tek haustferie i veke 41, frå 5. til 11. oktober. No er ein god sumarsesong over, og me tek ei liti pause før me går laus på arbeidet for vinteren.

Me kjem til å handtera dei fleste boktingingane etterkvart, men vil ikkje vera til svars på telefon. Me er å treffe att innan vanleg kontortid (kl 9-14) frå måndag 12. oktober.

Send oss ei melding

Har du spørsmål om bøker, Bokbyen eller Fjærland?