Jubileumsdag i Fjærland

Jubileumsdag i Fjærland

I 2011 er det 15 år sidan Den norske bokbyen opna, 20 år sidan Norsk Bremuseum opna, 120 år sidan Hotel Mundal vart bygd og 150 år sidan Fjærland kyrkje vart bygd. Men opninga av vegen mot Jølster for 25 år sidan er nok det viktigaste for utviklinga i bygda dei siste 150 åra. Det er difor 5 grunnar til å feira Fjærland i år. Dette skjer onsdag 29. juni.

Visste du at tre kjende arkitektar har teikna bygg du kan sjå i Fjærland? Norsk Bremuseum er teikna av den verdskjende arkitekten Sverre Fehn. To andre bygg i Fjærland er også teikna av kjende arkitektar. Peter Blix, kjend for sitt engasjement for å hindre riving av stavkyrkjer (kjøpte m.a. Hopperstad stavkyrkje i Vik i Sogn) har teikna Hotel Mundal. Christian Grosch har teikna kyrkja. Han er mest kjend for å ha teikna Universitetet i Oslo.

I høve dei fem jubilea, og dei tre arkitekturperlene vi har, inviterer Fjærland alle gode vener til å ta del i feiringa.

Jubileumsprogram 29. juni

0930 Fjelltur m/Gaute Dvergsdal Bøyum. Frammøte: Norsk Bremuseum
1400 Guida busstur frå Bremuseet til Supphellebreen
Olav Orheim orienterar på turen og ved breen. Gratis
1515 Besøk på Bremuseet. 1991-pris kr 50/25/100 (v/b/fam). Gratis is til borna
1700 Bokbyprogram på ferjekaia. Stabling av bøker for barn. Premiering.
Underhaldningsinnslag. Sal av pølser og brus
1815 Open kyrkje. Historia om kyrkja v/Noralv Distad
1900 I hotellhagen
Helsing frå fylkesordførar Nils R. Sandal
Helsing frå varaordførar i Sogndal, Heidi-Kathrin Osland
Helsing frå bygda v/representant for Bygdautvalet
Ulike innslag om hotellet, bygda og vegutløysinga ved Olav Orheim,
tidlegare vegsjef i Sogn og Fjordane, Lars Lefdal, m.fl.
2030 Grilling
2100 Musikk og dans

Send oss ei melding

Har du spørsmål om bøker, Bokbyen eller Fjærland?