Kari og Claus får fylkeskulturprisen

Kari og Claus får fylkeskulturprisen

Kari og Claus Kvamme, grunnleggjarar og primus motor i bokbyen, har fått fylkeskulturprisen for Sogn og Fjordane! Bokbyen gratulerer – dette er vel fortent!

Som hovudutvalsleiar Nils Gjerland seier: «Det er eit heilt spesielt prosjekt Kari og Claus Kvamme har dratt i gang med bokbyen i Fjærland. Etter å ha vurdert dei mange gode kandidatane, var dette eit enkelt og godt val til slutt.»

Me andre i bokbyen sluttar oss av fullt hjarta til denne utsegna. Bokbyen er heilt spesiell, og det er Kari og Claus som står bak!

Les meir hjå Firda.

Send oss ei melding

Har du spørsmål om bøker, Bokbyen eller Fjærland?