Kva er ein bokby?

Kva er ein bokby?

Bokby – village de livres, book town, kirjakylä – er ein liten tettstad med bruktbokhandel som dominerande særpreg. Når handel med brukte bøker no er blitt ei reell vekstnæring, har det fleire grunnar:

  • Det har aldri tidlegare vore skrive så mange nye bøker kvart år, og i vanleg bokhandel må bøkene difor fort vika plass for dei nye av året.
  • Vi kjøper fleire bøker enn før, men skiftande livssituasjonar, oftare skifte av arbeidsplass og av bustad gjer at mange finn det praktisk å kvitta seg med ein del av bøkene dei har samla seg.
  • Vi har meir fritid, og kan no lesa mange av dei bøkene vi ikkje fekk lese før. Men desse bøkene kan som oftast berre kjøpast hos dei som sel brukte bøker.

 

Richard Booth

Richard Booth

Richard Booth starta opp med å selja trailerlass av bruktbøker i den ledige kinoen i heimstaden sin Hay-on-Wye i Wales tidleg i 1960-åra. Han kunne då knapt tenkja seg at denne vesle landsbyen skulle bli staden for opp imot 40 bokutsal, med ein verdskjend svær litteraturfestival kvar vår og med alle dei ringverknader salet har fått, slik som bokbindarverkstader, rammemakarar og andre spesialbutikkar av høg kvalitet. Hay-on-Wye, som den gongen var nesten utdøydd som landsby, blir no besøkt av fleire millionar menneske kvart år.

Dei andre bokbyane som sidan har spreidd seg over heile verda, har ikkje alle vakse seg så store, men alle har synt seg å vera svar på krav i tida. Det er førebels flest bokbyar i Europa.

Om bokbyen i Fjærland

Bokbyen i Mundal i Fjærland vart grunnlagd i 1995 og offisielt opna i 1996 av dåverande kulturminister, Åse Kleveland. Bokbyen har no om lag 4 hyllekilometer bøker til sals i eit titals utsal av ymse storleikar og opphav: ferjeventerom, fjøs, bank, fryseri og postlokale. At Bokbyen baserer seg på gjenbruk også når det gjeld utnytting av ledige lokale, gjer at bokutsala blir svært originale i utforming.

Her er to store butikkar: Den norske bokbyen AS (som har fleire utsal), Straumsvågs Antikvariat, og fleire mindre som spesialiserer seg på ymse litteraturområde.

Den norske bokbyen er open frå mai til september. Både Straumsvågs Antikvariat og Den norske bokbyen AS har kontorverksemd heile vinteren, og byggjer då opp til neste sesong. Gjennom vinteren er her livleg postordresal.

Send oss ei melding

Har du spørsmål om bøker, Bokbyen eller Fjærland?