Bokmottak

Du kan etter avtale levere bøker i Bokbyen. Me får inn veldig mykje bøker og greier ikkje handtere alle. Difor ber me om at ein avtalar på førehand kva som kan vere aktuelt for Bokbyen å ta i mot. Me ønskjer det beste for boka!

Den norske bokbyen er den største gjenbruksverksemda av sitt slag i landsdelen, og reddar kvart år tonnevis av bøker frå avfallsdeponia. Det gjer me ved å by fram bøker for sal i 4 kilometer bokhyller i 10 utsal, slik at bøkene beint ut får nytt liv. Me sorterer bøkene i rett kategori og set dei fint ut i hyllene slik at dei er lette å finna. På den måten gjev bokbyen bøkene ein meirverdi: Hjå oss er alt saman sortert skikkeleg, ikkje lagt i haug som på ein loppemarknad. Slik kan bokinteresserte finna titlar som ikkje er så lette å finna elles, som vanlege bokhandlar ikkje har plass til, og som biblioteka ikkje har lenger. Ei bok er ikkje uaktuell berre fordi ho er gamal!

Om du vil gje oss bøker, er dette framgangsmåten:

Slik ser veggen på Odin ut. Hit kan du koma med bøkene dine, om du ikkje har høve til å selja dei på Boknatti.

Slik ser veggen på Odin ut. Hit kan du koma med bøkene dine, om du ikkje har høve til å selja dei på Boknatti.

 1. Vurder fyrst og fremst om du kan koma på boknatti. Kvart år i mai/ juni lagar me til ein bokmarknad der du sjølv kan selja det du har av bruktbøker, få litt pengar for turen og få ei flott litteraturoppleving med det same. Om du har gode bøker, er dette ein fin måte å bli kvitt dei på. Les meir om boknatti.
 2. Viss du ikkje kan koma på boknatti: Kontakt oss. Ring 57692210 heile året, eller skriv til oss: Den norske bokbyen, 6848 Fjærland. Epostadressa er post alfakrull bokbyen punktum no. Me vil gjerne vite når du kjem.
 3. Gjer ei grovsortering. Nokre bøker må kastast uansett.
 4. Pakk bøkene forsvarleg, aller helst liggande i kasser eller liknande.
 5. Kom innom oss med bøkene. Om du bur langt unna er det lurt å høyre med folk du kjenner, kanskje nokon av dei skal denne vegen? I det raude huset på ferjekaia tek me imot bøker heile året.

Spørsmål og svar om bokmottak

 • Kva slags bøker tek de imot?
  Bokbyen tek imot både fag- og skjønnlitteratur, innbundne eller med mjuk perm, gamle og nye. Nokre unntak finst, sjå under kva bøker me ikkje kan ta imot.
 • Betaler de for bøker de tek imot?
  Nei. Me får inn så store mengder bøker av god kvalitet som gåve at me har meir enn nok tilgang og arbeid med å ta oss av dei.
 • Eg har eit hus som må ryddast for bøker. Kan de koma og henta dei?
  Nei. Me har diverre ikkje kapasitet til å henta bøker.
 • Er denne gamle boka verdifull?
  Det kjem an på. Andre element har vel så mykje å seia, slik som kva tilstand boka er i, om ho er sjeldan/ettertrakta eller ikkje, og kva opplag det er. Alderen er altså ikkje det viktigaste. Me hjelper deg gjerne å vurdera ei bok, dersom du kjem innom med henne.

 
Bøker me ikkje kan ta imot

Bokbyen tek imot stort sett det meste, men nokre bøker er rett og slett dårlege og bør kastast.

Oppslagsverk, lærebøker og leksika har me generelt nok av, men snakk gjerne med oss fyrst. Bøker som er trykt i store opplag som bokklubb-bøker og samleverk får me inn mange eksemplarar av, so dei må me og til tider seie nei takk til. Restopplag eller fleire eksemplarer av same bok er det stort sett heller ikkje plass til. Som sagt, gjer ein avtale på førehand, for å sortere ut dei som ikkje er aktuelle. Me har ikkje nokon plass me kan kvitte oss med dei.

Her er døme på bøker på nokre bøker me ikkje tek imot:

 

Send oss ei melding

Har du spørsmål om bøker, Bokbyen eller Fjærland?