Organisasjon

Organisasjon i bokbyen

Den norske bokbyen i Fjærland er sett saman av to ulike organisasjonsledd: Ulike bokbutikkar og driftsselskap som sel bruktbøker, ei stifting som fungerer som tilretteleggjar for desse. Vil du støtta opp om drifta av desse, og i tillegg få rabattar på bøker, inngangsbillettar og overnatting i Fjærland, kan du melda deg inn i venelaget (sjå under). Pr. juli 2014 er dette dei ulike einingane:

Bokbutikkar og driftsselskap

  • Den norske bokbyen AS. Styreleiar: Torgeir Skålid. Styremedlemmer: Anna Avdem og Simone Stibbe. Vara: Laura Kvamme. Fast tilsette: Randi Finne (bokansvarleg).
  • Straumsvågs antikvariat. Innehavar: Kjell-Arve Straumsvåg.
  • Seriesalget. Innehavar: Jan Peter Strong.
  • Bøyum Camping. Innehavarar: Alvhild og Kjell Fodnes.

Stiftinga Den norske bokbyen

Styreleiar: Torgeir Skålid. Styremedlemmer: Laura Kvamme, Kjell Arve Straumsvåg, Simone Stibbe, Anna Avdem. Vara: Terje Mundal, Mette Lunde Bøyum. Fast tilsette: Marianne Supphellen. (dagleg leiar).

Vener av Den norske bokbyen

Venelaget skal støtta opp om drifta i bokbyen ved eit årleg støttemedlemskap. Medlemskapet gjev rabattar i bokbyen og på fleire aktivitetar og overnatting i Fjærland, samt at du får informasjon om arbeidet i bokbyen. Bli gjerne medlem!

Send oss ei melding

Har du spørsmål om bøker, Bokbyen eller Fjærland?