Falkanger, Thor og Hans Jacob Bull

Sjørett 8.utgave

kr 439,00

In stock

Boknr: 66753. Kategori: .
Weight 1600 g
Forfattar

Falkanger, Thor og Hans Jacob Bull

Forlag

Sjørettsfondet, Oslo

Språk

Norsk

Utgjevingsår

2016

Skildring

Innbundet, 647 sider, stort oktavformat.
ISBN 978-82-90260-56-4

”Sjørett” gir en fremstilling av hovedprinsippene i sjøretten, med hovedfokus på den privatrettslige sjøretten. Den tar utgangspunkt i den fellesnordiske sjøloven, som igjen bygger på sentrale sjørettslige konvensjoner. I tillegg legger boken vekt på de mange standardkontraktene som finnes på området.

Boken er er utstyrt med omfattende lov-, forskrifts- og standarddokumentregister, domsregister og stikkordregister.
Forfatterne er begge professorer emeriti i rettsvitenskap ved Nordisk Institutt for sjørett, Universitetet i Oslo.

Hva er nytt?
Siden 7. utgave kom i 2010, har det skjedd flere viktige lovendringer: sjølovens regler om passasjeransvar og om undersøkelser av sjøulykker er endret, samtidig som det har kommet nye regler om såkalt HNS-ansvar.
Sjømannsloven er dessuten avløst av en ny skipsarbeidslov og det er skjedd endringer i skipssikkerhetsloven. Også på standardkontraktsområdet er det flere viktige endringer.
Domstolene har heller ikke vært uvirksomme i de senere årene. I den nye utgaven er det henvist til 45 nye dommer (herunder flere voldgiftsdommer) i Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender og andre domssamlinger. Teksten er for øvrig i sin helhet gjennomgått og ajourført med et kritisk blikk.
Hvem kan ha nytte av boken?
"Sjørett" ble opprinnelig skrevet som en lærebok, men med det brede tilfang av materiale som boken redegjør for eller henviser til, fremstår den i dag som en håndbok i sjørett. Dermed vil den ha interesse i hele Norden for studenter ved universiteter og høyskoler, for advokater og dommere og for ansatte i rederier, banker, forsikringsselskaper og interesseorganisasjoner, enten de er jurister eller ikke.

Send oss ei melding

Har du spørsmål om bøker, Bokbyen eller Fjærland?