Hjetland, Andreas og Henrik Møinichen

MarIus 428: Elektrifisering av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel

kr 413,00

In stock

Boknr: 66243. Kategori: .
Forfattar

Hjetland, Andreas og Henrik Møinichen

Forlag

Sjørettsfondet, Oslo

Språk

norsk

Utgjevingsår

2014

Skildring

8vo, sider, hefta.
Elektrifisering på sokkelen har nødvendiggjort massiv utbygging av strømnettet på land og er blant annet årsak til utbyggingen av de svært omstridte monstermastene i Hardanger.

Forfatterne behandler det rettslige rammeverket som regulerer elektrifisering, og gjennomgår hvilke styringshjemler myndighetene kan benytte for å nå målet om økt bruk av kraft fra land. Avhandlingen plasserer seg innenfor den spesielle forvaltningsretten, men belyser problemstillinger som har overføringsverdi ut over petroleumsforvaltningsretten. Generelle forvaltningsrettslige tema som bruk av vilkår som styringsverktøy og andre materielle kompetansebegrensninger står sentralt i avhandlingen.

Avhandlingen ble skrevet mens forfatterne var vitenskapelige assistenter Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett. Andreas Hjetland arbeider for tiden som utreder i Norges Høyesterett. Henrik Møinichen arbeider som advokatfullmektig i firmaet Thommessen. Forfatterne står ansvarlig in solidum for innholdet ved publisering, slik de også gjorde ved sensuren.

Send oss ei melding

Har du spørsmål om bøker, Bokbyen eller Fjærland?