DALEN, Even Vegard

MarIus 453: Reindrift og rein kraft

kr 549,00

In stock

Boknr: 66267. Kategori: .
Forfattar

DALEN, Even Vegard

Forlag

Sjørettsfondet, Oslo

Språk

norsk

Utgjevingsår

2015

Skildring

Boka analyserer og diskuterer de ulike rettssubjektene i reindriften sin rettslige stilling ved utbygging av vindkraft og kraftlinjer i reinbeiteområder. De særlige rettighetsforholdene i reindriftsretten gjør identifikasjonen av rettssubjektene utfordrende. Reindriften preges av kollektive rettigheter og i Ot.prp. nr. 25 (2006-2007) pekte departementet på en rekke uavklarte spørsmål, blant annet knyttet til hvem som skal kunne inngå avtaler om erstatning for inngrep i reinbeiteland.

Avhandlinga viser at siidaenes (beitefellesskapets) rettslige posisjon har blitt styrket de senere årene og at dette får konsekvenser for konsesjonsbehandlingen, avtaler om erstatning og vurderingen av rettskraftvirkningene av domsavgjørelser.

Om forfatteren

Even Vegard Dalen skrev avhandlinga mens han var ansatt som vitenskapelig assistent ved Avdeling for petroleums- og energirett ved Nordisk institutt for sjørett. Han arbeider nå som advokatfullmektig i Help Forsikring AS.

8vo, 158 sider, hefta. ISSN 0332-7868

Send oss ei melding

Har du spørsmål om bøker, Bokbyen eller Fjærland?