ANDENÆS, Elisabeth

MarIus 454: I fin form på plattform

kr 569,00

In stock

Boknr: 66268. Kategori: .
Forfattar

ANDENÆS, Elisabeth

Forlag

Sjørettsfondet, Oslo

Språk

norsk

Utgjevingsår

2015

Skildring

Avhandlinga handler om rettslige problemstillinger tilknyttet helsekravene til ansatte på norsk sokkel.
Alle personer som arbeider eller oppholder seg på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs må ha gyldig helseerklæring, slik at de ikke grunnet sin helsetilstand utgjør en fare for seg selv, andre, eller for sikker drift. Avhandlinga behandler problemstillinger som oppstår i de tre fasene av en helseerklærings «livsløp»:

Utstedelse av helseattest, herunder hvorvidt petroleumslegens saksbehandling er et enkeltvedtak og derfor omfattet av forvaltningslovens regler, samt overprøving av petroleumslegens avgjørelse og behandling i klageinstansen. Et særlig spørsmål som behandles er hvorvidt arbeidsgiver kan klage over gyldige helseerklæringer.
Kontroll av hvorvidt helsekravene er oppfylt i helseerklæringens gyldighetsperiode, med særlig fokus på i hvilken utstrekning arbeidsgiver og operatør kan foreta medisinske undersøkelser av de ansatte.
Virkninger av en erklæring om ikke-oppfylte helsekrav. Problemstillinger knyttet til oppsigelse grunnet tap av helseerklæring og oppsigelse i sykemeldingsperioden.
Det er videre et særskilt spørsmål om reguleringen av helsekravene er gjort hensiktsmessig, herunder den rettskildemessige betydningen av en veileder til en forskrift.

Om forfatteren

Elisabeth Andenæs arbeider nå som advokatfullmektig i Kluge Advokatfirma AS. Avhandlingen ble skrevet da hun var vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett. Avhandlingen ble levert som en utvidet masteroppgave (60 poeng) ved Det juridiske fakultet i januar 2015.

8vo, 164 sider, hefta. ISSN 0332-7868

Send oss ei melding

Har du spørsmål om bøker, Bokbyen eller Fjærland?