Program Boknatta 2020

Program Boknatta 2020

Det vert boknatt laurdag 6.juni med nokre tilpasningar. Grunna coronasituasjonen og andre uforutsette hendingar vil alt programmet foregå i Fjærland bygdahus og ikkje i kyrkja, som tidlegare annonsert. Fjærland bygdahus, ligg på Skarestad, 7 km frå Bokbyen i Mundal. Bokbyen og serveringsstadene i Mundal er opne frå kl.12 og utover kvelden. Kulturprogrammet tek til kl 14 i Fjærland bygdahus, og programmet går som planlagt. Fjærland bygdahus finn du ved å ta av frå rv.5 til Supphelledalen. Boktorget utandørs utgår. Det er begrensa tal plassar på kvart arrangement, i tråd med krava til smittevern. Det anbefalast å førehandstinge plass viss det er noko spesielt ein vil ha med seg av program. Tinginga kan sendast til [email protected] eller på telefon 57693233. Diverre kan vi ikkje gjere unnatak og slippe inn fleire enn det vi har løyve til.

Programmet på Boknatta:

Kl. 14.00 Trond Strand – litterær konsert om Alf Prøysen og diktarpresten Claus Frimann

Gjennom tekstar og songar av Alf Prøysen, Claus Frimann, De Lillos, George Saunders og fleire prøver Trond Strand å finne ut kva som gjer deg til eit «Eg». Han snakkar om bygda, psyken, kjønnsroller, kjærleik, døden og meir. Det blir trekking på smileband, men også tenksam heving og senking av augebryn.

Kl. 15.30 Sigri Sandberg – Frykt og jubel i Jotunheimen.

Her serverast ei samling forteljingar om Noregs heftigaste alpine fjellområde, Hurrungane i Jotunheimen. Det er mytologi, fangst, romantisering av fjellet og framveksten av moderne fjellsport. Eit av Noregs fremste nasjonalsymbol får si unike historie fortalt og ein sentral del av identiteskjensla til den norske folkesjela vert løfta fram i dette foredraget.

Kl. 17.00 Siri Helle og Hallgeir Opedal i samtale med Eivind Ødegård – Kunsten å kome heim.

Samtalen vil ta for seg tema kring det å bygge noko sjølv, det å høyre til og det å finne seg sjølv i sitt rette element.

Hallgeir Opedal er mellom våre mest omtykte portrett-journalistar, sist gjennom ei rekkje forfattar-portrett som podcast og seinare som antologi i serien «Bokpod». I fjor gav han ut boka «Heim – ei vandringshistorie» der han skildra turen frå Oslo heim til Odda, staden han kjem i frå. Turen gjekk til fots gjennom Telemark over Haukeli, der Opedal reflekterer over å høyre til, identitet og rotfeste, samt korleis landskap og samfunn er i endring langs ruta. Siri Helle er aktuell med boka «Med berre nevane» der ho til liks med Opedal skildrar reisa heim, men med handverket og kulturarven som motiv. Helle fortel om gleda med å lære seg eit handverk, setje i stand og ta i bruk gamalt verktøy, lære seg å bruke hendene, ikkje berre til å skrive men også til å bygge og bu.

Lærar, musikar og birøktar Eivind Ødegård er tidlegare leiar i Den norske bokbyen. Han samtalar med forfattarane om heimstaden som positivt ankerpunkt eller negativt lodd – å høyre til eller sitje fast, å ville eller måtte – dilemma som mange i distrikta kjenner på i dagleglivet og arbeidet med å skape eit godt tilvere for seg og sine i mindre grender og bygdelag. Samtale, bokpresentasjon og høgtlesing.

Kl. 18.30 Ragnar Hovland og Øystein Vidnes – Stormfulle høgder

Dei to har omsett klassikaren «Stormfulle høgder» av Emily Bronte og den nynorske nyutgjevinga er ein del av SKALD forlag si nynorske klassikarserie. Romanen er sett på som eit av dei største verka i verdslitteraturen og den sjokkerte i samtida, ikkje minst fordi Bronte braut med litterære og moralske normer.

Kl. 20.00 Ottar Grepstad i samtale med Hallgeir Opedal – Verdshistorie slik ingen før har skrive

Ottar Grepstad er aktuell med boka 1900-talet- Forteljingar frå eit hundreår. Boka er bygd på åtti historier om folk som har forma vår tid. Forteljingane tek til i nærmare femti land og rommar scenar frå fleire. Forfattaren tek lesaren med dit det skjedde og forteljingane er ordna etter klokkelsett. Det opnar ein ny inngang til verdshistoria og alt ordnar seg ikkje til slutt. Dette er ei lesebok om eit felles døgn og eit felles århundre slik ingen før har skrive det.

KL.21.30 Konsert med Johanna Fuglesteg og Sigbjørn Ødegård – Tonar frå djupe kjelder

Johanna og Sigbjørn gjev deg ei oppleving av å kome heim – kanskje ein heim du ikkje visste du hadde. Dei har lange folkemusikktradisjonar frå Valdres og Sogn, vidareførte gjennom fleire generasjonar. I konserten vil du få høyre både religiøse og verdslege tonar og tekstar, framførte naturleg og med kunnskap om stoffet. Ærleg og utan pynt vil ekteparet ta deg med
gjennom alvor og humor; gjennom livet frå start til slutt. Dette er den musikken me kjem frå.

Johanna Fuglesteg er tradisjonsberar av særleg vokal folkemusikk og langeleik. Ho har mykje av stoffet frå mora, Anna Fuglesteg, og derifrå gjennom generasjonar før. Ho har vunne
landskappleiken på langeleik to gonger, og er mykje nytta som dommar, instruktør og utøvar innan folkemusikken.

Sigbjørn Ødegård er mellom anna bonde, snikkar, songar og tradisjonsberar, og har vid kunnskap om tradisjonshandverk og musikk gjennom mange år som utøvar. Og ei lita gjesteopptreden frå nær familie vil vere nokså sannsynleg at vi får servert her.

Programmet på Boknatta er i samarbeid med Rom for ord og er støtta av Vestland fylkeskommune, Sogndal kommune, Fritt Ord og Norsk kulturråd.

Programmet er gratis, men vi oppfordrar publikum til å gi kr.100 for eitt arrangement og kr.200 for fleire. VIPPS#105440 eller kontonummer 3781.15.59912. Merk betalinga med «boknatt». Takk.

Send oss ei melding

Har du spørsmål om bøker, Bokbyen eller Fjærland?