Stiftinga Den norske bokbyen får stønad frå Norsk kulturråd

Stiftinga Den norske bokbyen får stønad frå Norsk kulturråd

Stiftinga Den norske bokbyen er paraplyorganisasjonen for alle som sel bøker i Fjærland. Det er Stiftinga som kostar kulturprogrammet på Boknatti og dei andre tilstellingane i bokbyen, og det er dette som gjer at me kan tilby publikum gratis litteratur- og kulturaktivitetar av særs høg kvalitet. Tilstellingane skaper blest om Fjærland, og er difor òg viktige for bokseljarane her.

Stiftinga er finansiert frå fleire kjelder, men største luten kjem frå staten via Norsk kulturråd. Bokbyane i Fjærland og Tvedestrand får stønad på denne måten. I sist statsbudsjett har Stiftinga fått ein auke på kr 10.000, og får dermed kr 343.000 for 2012. Dette sikrar aktivitet i Fjærland, og er ein god måte å skapa tilgang til litteratur og kultur på. Stiftinga driv effektivt, og gjer mykje ut av kvar krone.

Takk til dykk alle for hjelpa!

Send oss ei melding

Har du spørsmål om bøker, Bokbyen eller Fjærland?