Utsal

Kart over utsala i Den norske bokbyen, Fjærland.

Her ser du utsala i Den norske bokbyen. Langs ein strekning på ikring 300m finn du 4km bøker om alle emne, alt saman godt kategorisert og alfabetisert.

Dette kartet viser kvar dei ulike utsala i Bokbyen ligg. Langs ei vegstrekning på om lag 300 m finn du 10 bokutsal i alle storleikar og variantar – frå smått til stort.

Her er eit lagerbygg med meir enn ein kilometer bokhylle, og den minste og ærlegaste bokhandelen i landet: sjølvplukkutsalet, der du legg ein tiar i kassa for kvar bok du vil ha. Elles finn du gamle fjøs, naust og venterom, alt omgjort til særprega bokutsal. Me har billegare bøker utanfor kvart utsal for deg som er på gjennomreise og har dårleg tid, men me tilrår at du bruker minimum ein heil dag for verkeleg å få eit visst innblikk i kva me har av bøker. Bokbyen er staden der du tek deg god tid. Det er ei oppleving du ikkje gløymer.

 

Sære og tøffe utsal i bokbyen

Kvar av bokbutikkane hjå oss har sitt heilt spesielle preg, sine eigne spesialitetar og si eiga stemning. Me har opp mot 4 hyllekilometer bøker samla. Alle bøkene er sortert og lette å finne, når du fyrst veit kva utsal som har kva bokkategoriar. Kvart utsal har billege bøker til å ta med seg i farten, samt meir verdifulle bøker til å nyta, lesa, hegna om og ta vare på.

 

Odin antikvariat, Fjærland. Claus Kvamme står i døropninga.

Odin er antikvariatet for norsk skjønnlitteratur, dikt og krig.  Her finn du ei stor mengd bøker av norske forfattarar, essay og kåseri, brevsamlingar, norrønt og kulturhistorie.  I tillegg har me eit eige poesihjørne .

Odin var tidlegare kiosk og venterom for ferjetrafikken til og frå Fjærland, frå tida før tunellane og vegane knytte Fjærland saman med sør- og nordfylket. Dette bygget er hovudkontoret vårt, og det er her du finn oss på vinteren.

 

Bokreolar på Tusund og ei natt, Fjærland. Foto: Trond J. Hansen.

Tusund og ei natt er den største bokbutikken i Fjærland, og den einaste som vart bygd spesielt for å hysa bøker. I tillegg til eit kjempeutval omsett skjønnlitteratur finn du her romanar og noveller på engelsk, mengder med krim, samt biografiar, historie, filosofi, samfunnsspørsmål og politikk, og elles alle moglege realfag.  I tillegg har me truleg den største samlinga religiøs litteratur i landet. Her finst òg eit lite utval dyrare fyrsteutgåver og samlebøker.  Det tek tid å gå gjennom dette utsalet!

Tusund og to er loftet på 1001 natt og har eit svært godt utval kunnskap om forfattarar og litteratur. Litteraturhistorie, litteraturkunnskap og -teori frå heile verda, forfattarbiografiar, lingvistikk og språk, tidsskrift, humaniora og landbruk.

Sjøkanten er ei bokhylle, som står på ferjekaia, nær fjøresteinene og med fantastisk utsikt innover fjorden mot breen.  Her finst bøker på alle slags språk. Bokhylla vart laga i samband med innspelinga av den tyske filmen,  Liebe amb fjord, der store deler av filmen vart spelt inn i bokbyen.

Sjølvplukk, Fjærland. Foto: Trond J. Hansen

Sjølvplukk.

Sjølvplukk er den minste og ærlegaste bokbutikken i landet. Putt ein tiar i boksen for kvar bok  du tek. Open heile sumaren, heile døgeret. Books-to-go, heiter det på engelsk.

 

 

 

Arnold, bruktbokutsal i Fjærland. Foto: Trond J. Hansen.

Arnold er antikvariatet for geografi og reiser. Her er det koseleg å sitja ein sumardag.

Arnold var tidlegare naust, fjøs og lager, og var lite brukt i mange år før bokbyen flytte inn. Dette gjeld mange av utsala våre: Bokbyen driv gjenbruk av både bøker og bygningar.

 

Seriesalget, Den norske bokbyen, Fjærland. Foto: Trond J. Hansen.

Seriesalget spesialiserer seg, som namnet seier, på teikneseriar og bokseriar. Jan Peter Strong frå Fjærland driv utsalet i skuleferien, og har eiga heimeside for utsalet. Dette er eit eldorado for store og små ungar. Både billegare blad, pocketbøker, innbundne teikneseriebøker og litt dyrare hefte i samlarstand finst i Seriesalget. Eit lite utval filmar og DVDar finst òg.

 

Kjell Arve Straumsvåg i Straumsvågs antikvariat, Den norske bokbyen, Fjærland. Foto: Trond J. Hansen.

Straumsvågs antikvariat ligg i andre høgda over daglegvarebutikken, og er eit velassortert antikvariat med både antikvariske brukte og nye bøker innanfor alle kategoriar, og eit spesielt godt utval i eldre og nyare barnebøker. Kjell Arve Straumsvåg driv antikvariatet heile året, med god hjelp frå driftige bokfolk i Fjærland. Antikvariatet har òg ei stor mengd bøker på nettbutikken. Der utsalet held til, var det tidlegare fryselager, dokterkontor og hyblar.

Kaffistova er kafeen i bokbyen, nyleg ominnreidd og oppgradert av drivarane Barbara og Reidun. Dette er ein god lunsjkafe, og serverer nydelege, heimelaga kaker og bakverk frå Fjærland samt andre smårettar – mellom anna ein fabelaktig god skinkepai, og sjølvsagt is og drikke. Ope kvar dag so lenge sesongen varar, klokka 10-17:30 i høgsesongen, litt kortare opningstider i lågsesongen. Og her er bøker! Ei bra mengd  kokebøker, bøker om diettar og kurar, alternativ medisin. livsstil, hobby, strikking, hekling, spel, sjakk, filateli, batikk, vev og anna handarbeid, humor og ei avdeling parapsykologi og mystikk. Her er og bøker om erotikk og seksualitet.

 

Trefigurar laga av Harald Rutle. Desse finn du på Bok og bilde, Fjærland.

Bok og bilde er eit av dei store utsala  i bokbyen, og deler rom med Fjærland turistinformasjon. Her får du i fyrste rekkje turistinfo, gåver og suvenirar, og i tillegg mengdevis av bøker i mange kategoriar: Ei stor barnebokavdeling, bøker på andre språk enn norsk og engelsk, oppslagsverk, praktbøker og sokalla coffe-table-bøker, kunst og kunstnarar, kongelege, fjernsyn og media, arkitektur, fotografi, vise- og salmebøker, musikk og musikarar, , juss og lovsamlingar, medisin, polarlitteratur, jul, medisin, bedriftshistorie, handverk og teknikk, elektronikk, mekanikk, jakt og fiske, sport og fritid, og til slutt ei stor avdeling for lokalhistorie, delt inn etter fylke. I tillegg har me ei bra samling LP-plater, og eigen platespelar for å høyra på dei før du kjøper dei. Har du bøker og LP-ar du vil bli kvitt, tek bokbyen imot båe deler.

Me gløymer heller ikkje utstillingane: Bok og bilde har årvisst utstillingar med ulik kunst. Stikk innom og sjå kva me har. I tillegg har me nokre faste utstillingar: Ei samling av utstyr brukt i helse-, jordmor- og tannhelsetenesta i Fjærland, og sjølvsagt Rutlesamlingi: Ei framifrå samling vakkert utskorne trefigurar av multikunstnaren og fjærlendingen Harald Rutle.

Bok og bilde er utsalet der Fokus bank, postkontoret og bibliotekfilialen held til før. Lokala har fått nytt liv med bokbyen, turistinfoen og gåvebutikken. Her er det rikeleg å finna for alle smakar!

Send oss ei melding

Har du spørsmål om bøker, Bokbyen eller Fjærland?